Referenser 

”Göteborgs List och träindustri AB använder Isblästringsbolaget för rengöring av limkokare och lamineringsmaskiner med mycket gott resultat. Vi uppskattar IS-AB snabba responstid från det att vi beställer ett jobb till jobbet blir genomfört. Isblästringsbolaget svarar alltid med hög noggrannhet och är lyhörda för våra önskningar, dom försöker alltid att hitta lösningar på våra problem för att störa produktionen i så liten utsträckning som möjligt.”

- Sven Åke Henningsson, Service chef Göteborgs List & Träindustri AB


”IS-AB besitter bred kompetens och erfarenhet. Tillsammans med bra service är det ett oslagbart koncept. Vår partner på avancerad blästring/rengöring!”

- Fredrik Nilsen, VD Dextera byggnads AB


”Vi är mycket nöjda med er. Det är lätt att beställa, ni svarar oftast mycket snabbt på fax. Vi upplever också att det är lätt att ringa och prata med er om ändringar av ordern. Bemötandet är trevligt vare sig det gäller avbeställning eller utökning av ordern. Ibland har vi glömt att ställa ut frigolitlådorna till er, då har ni kommit och hämtat dem utöver ordinarie leverans. Isen håller också bra kvalitet. Vi känner att ni är måna om oss som kunder!”

- Åsa Lindström, Fujirebio Diagnostics AB


”Isblästring med kolsyreis är en metod som har fungerat väldigt bra i saneringsarbete efter vattenskada, speciellt när det är frågan om mikrobiella skador. Vår erfarenhet säger att ytorna lämnas ”rena” från skadliga organismer, givetvis då kontrollerade med mikrobiellprovtagning. Vår erfarenhet ger oss att fördelarna med metoden ökar med storleken på skadad yta, d v s förtjänsterna rent ekonomisk ökar jämfört med alternativa metoder i takt med att skadeytan ökar.

Det finns även arbetsmiljömässiga fördelar om man lyckas sätta den skadade volymen i undertryck i förhållande till angränsande volymer.”

Med vänliga hälsningar

- Kent Bergström, utbildningsansvarig Munters Sverige, Munters Torkteknik AB

 

 

 

 

 


Linus Althinsson:   0709-734 995    •    E-post: linus.isab@gmail.com