Isblästring /kolsyreblästring

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom rengöring med kolsyre/torr-is blästring inom olika sektorer, bygg-, livsmedels-, fordons- industri, med en mycket bred kompetens av rengöring i olika miljöer.

Spännvidden sträcker sig från allmän rengörning, brandsanering, elektronik sanering eller att ta bort mögel, färg eller puts på en fasad, variationen på jobb och arbetsområden är mycket stor.

Vi genomför även PMB blästring för färgborttagning på fordon i våra lokaler i Göteborg. PMB Blästring (Plastic media blasting) är ett fantastiskt fint sätt att ta bort färg på plåt, aluminuim m.m.

 

Linus Althinsson:   0709-734 995    •    E-post: linus.isab@gmail.com